Regulamin toplisty PBF Wars

1. PBF Wars to toplista zbierająca wszystkie gry typu play by forum, niezależnie od ich typu.
2. Strony inne niż wyżej wymienione PBF-y nie będą brane pod uwagę.
3. Warunkiem dołączenia do toplisty jest umieszczenie odnośnika do głosowania na stronie głównej forum. Może być to button, banner lub jakakolwiek inna, niekoniecznie stworzona przed administratora forma graficznej reprezentacji lub zwykły odnośnik w postaci linku. *
4. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie.
5. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
6. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
7. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
8. Toplista będzie resetowana na początku każdego miesiąca. Zwycięzca zostanie umieszczony w specjalnym miejscu nad rankingiem.
9. Przed każdym resetem wszystkie zgłoszone strony będą sprawdzane na wypadek usunięcia odnośnika lub zaprzestania działalności. Strony pozbawione odnośnika lub nieaktywne zostaną usunięte.

* Strony dodane po aktualizacji regulaminu są zobowiązane do wstawienia wspomnianego odnośnika w przeciągu tygodnia. Po tym czasie nastąpi weryfikacja i ewentualne usunięcie z toplisty.Strona główna toplisty